Terminy zjazdów

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 10.45 do 18.00. Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w systemie online. W semestrze letnim, jeśli polepszy się sytuacja epidemiologiczna, zajęcia planujemy przeprowadzić hybrydowo (wykładowca i część słuchaczy w sali Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, reszta online).

Semestr zimowy 2020/2021

1. 24-25 października 2020 r.
2. 7-8 listopada 2020 r.
3. 28-29 listopada 2020 r.
4. 12-13 grudnia 2020 r.
5. 16-17 stycznia 2021 r.
6. 30-31 stycznia 2021 r.

Semestr letni 2020/2021

1. 27-28 lutego 2021 r.
2. 13-14 marca 2021 r.
3. 27-28 marca 2021 r.
4. 17-18 kwietnia 2021 r.
5. 15-16 maja 2021 r.
6. 29-30 maja 2021 r.
7. 12-13 czerwca 2021 r.