Program studiów 2023/2024

Program studiów obejmuje 204 godzin zajęć.

Semestr I – 112 godzin
 • Przedmiot
 • Paradisus Judeorum?
 • Sztuka żydowska
 • Żyd. konfrontacja z …
 • Literatura jidysz
 • Historia Zagłady
 • Niezreal. marzenie
 • Historia muzyki żyd.
 • Muzeum Polin
 • Wstęp do studiów pol.-żyd
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 12
 • 14
 • 12
 • 16
 • 16
 • 16
 • 10
 • 4
 • 12
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • Zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • Prowadzący
 • prof. A. Kaźmierczyk
 • dr Renata Piątkowska
 • prof. Natalia Aleksiun
 • dr hab. J. Lisek
 • dr B. Krupa
 • dr K. Dąbrowska
 • dr hab. M. Sławek
 • dr R. Piątkowska
 • dr hab. J. Żyndul

Semestr II – 92 godziny

 • Przedmiot
 • Frankizm
 • Chasydyzm
 • Haskala
 • Asymilacja
 • Państwo w państwie?
 • Syjonizm
 • Lewica
 • Rewolucje w literaturze
 • Cmentarz żydowski
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 10
 • 12
 • 12
 • 12
 • 4
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • Prowadzący
 • dr hab. Jan Doktór
 • dr Michał Tuszewicki
 • dr A. Maślak-Maciejewska
 • prof. A. Landau-Cz.
 • dr hab. J. Żyndul
 • dr Magdalena Kozłowska
 • dr M. Rusiniak-Karwat
 • dr M. Antosik-Piela
 • dr hab. J. Żyndul

Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.