Program studiów

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć.

Semestr I – 100 godziny

 • Przedmiot
 • Wstęp do stud. pol.-żyd.
 • Tożsamość żyd. w star.
 • Paradisus Judeorum?
 • Sztuka żydowska
 • Żyd. konfrontacja z …
 • Pogromy antyżyd. …
 • Zagłada
 • Niezreal. marzenie
 • Mechanizmy pamięci
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 10
 • 8
 • 12
 • 14
 • 12
 • 8
 • 14
 • 12
 • 10
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • Prowadzący
 • dr hab. J. Żyndul
 • dr hab. K. Stebnicka
 • prof. A. Kaźmierczyk
 • dr R. Piątkowska
 • dr hab. J. Żyndul
 • prof. S. Buryła
 • dr B. Krupa
 • dr K. Dąbrowska
 • dr M. Steckiewicz

Semestr II – 110 godzin

 • Przedmiot
 • Kupcowe, kramarki…
 • Psychoanaliza…
 • Kobieca literatura w jid.
 • Polsko-żyd. tożsamość…
 • Eiszes chajil …
 • Matka-Polka …
 • Świadkinie,…
 • Syjonizm/Kobiety/Polanya
 • Kobiece źródła o …
 • Chasydyzm i kobiety
 • Kobiety w Polin
 • Kobiety i Zagłada
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 12
 • 8
 • 12
 • 10
 • 12
 • 10
 • 8
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 10
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • Prowadzący
 • dr M. Cieśla
 • dr hab. L. Magnone
 • dr hab. J. Lisek
 • dr hab. Alina Moliska
 • dr M. Kozłowska
 • mgr K. Szczuka
 • dr K. Stańczak-Wiślicz
 • mgr N. Amit
 • prof. J. Leociak
 • prof. M. Wodziński
 • dr K. Krasuska
 • dr B. Krupa

Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.