Program studiów

Program studiów obejmuje 218 godzin zajęć.

Semestr I – 104 godziny

 • Przedmiot
 • Wstęp do stud. pol.-żyd.
 • Złota era: film żydowski
 • Nowa żydowska polityka
 • Dialog chrześ.-żyd.
 • Legenda mordu ryt.
 • W cieniu Zagłady
 • Sztuka żydowska
 • Filozofia żydowska
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 10
 • 14
 • 14
 • 10
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • Prowadzący
 • dr Anna Rosner
 • dr Joanna Ostrowska
 • dr Magdalena Kozłowska
 • prof. Stanisław Obirek
 • dr hab. Jolanta Żyndul
 • dr Bartłomiej Krupa
 • dr Renata Piątkowska
 • prof. Adam Lipszyc

Semestr II – 114 godzin

 • Przedmiot
 • Być świadkiem Zagłady
 • Tożsamość żydowska
 • Zagłada w zapiskach
 • Żydzi polscy i I WŚ
 • Polscy Żydzi: pamięć
 • Kultura żyd. a popkultura
 • Pogromy antyżydowskie
 • Motywy żyd. w lit. pol.
 • Żydowska Warszawa
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 8
 • 14
 • 8
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • Prowadzący
 • prof. Jacek Leociak
 • dr Alina Molisak
 • dr K.Stańczak-Wiślicz
 • prof. Konrad Zieliński
 • dr Kamila Dąbrowska
 • dr Martyna Steckiewicz
 • prof. Sławomir Buryła
 • Kazimiera Szczuka
 • dr Elżbieta Janicka

Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.