Program studiów 2021/2022

Program na rok akademicki 2022/2023 zostanie podany wkrótce.

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć.

Semestr I – 96 godzin
 • Przedmiot
 • Wstęp do stud. pol.-żyd.
 • Paradisus Judeorum?
 • Sztuka żydowska
 • Żyd. konfrontacja z …
 • Literatura jidysz
 • Historia Zagłady
 • Niezreal. marzenie
 • Historia muzyki żyd.
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 10
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • Prowadzący
 • dr hab. J. Żyndul
 • prof. A. Kaźmierczyk
 • dr R. Piątkowska
 • dr hab. J. Żyndul
 • dr hab. J. Lisek
 • dr hab. K. Person
 • dr K. Dąbrowska
 • dr hab. M. Sławek

Semestr II – 112 godzin

 • Przedmiot
 • Izrael, Judea i diaspora
 • Miasto, synagoga …
 • Przestrzenie duchowości
 • Mykwy
 • Literatura wobec
 • Żydzi aszkenazyjscy
 • Zwrot przestrzenny
 • Żyd. Nowy York
 • Geografia antysemityzmu
 • Getto warszawskie
 • Typ zajęć
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • konwersatorium
 • Liczba godzin
 • 10
 • 14
 • 8
 • 4
 • 14
 • 14
 • 10
 • 12
 • 12
 • 14
 • Sposób zaliczenia
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • zaliczenie
 • zaliczenie na ocenę
 • Prowadzący
 • dr hab. Stebnicka
 • dr M. Cieśla
 • prof. dr hab. M. Wodziński
 • dr hab. J. Lisek
 • prof. E. Prokop-Janiec
 • dr M. Kozłowska
 • dr B. Krupa
 • dr K. Krasuska
 • dr hab. J. Żyndul
 • dr B. Krupa

Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.