REKRUTACJA

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE

ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

Rekrutacja trwa od 19 czerwca do 12 października 2023
Nabór uzupełniający trwa do 19 października.
Studia będą realizowane w formie spotkań online (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego zjazdu)

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie proszeni są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/p9Kp4wCxiVDrgfuD8

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów

3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku, i przesłanie dowodu wpłaty za pośrednictwem formularza online

Kandydatki i kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja może zostać zamknięta przed terminem, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków „Prześlij” znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

PRZECZYTAJ REGULAMIN STUDIÓW

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie wynosi 2100 zł za semestr.
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.
Koszt świadectwa ukończenia studiów 30 zł.
Wpisowe i czesne za rok akademicki 2023/2024 należy przesyłać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049
W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (SPŻ).

Terminy płatności:
12.10.2022 –  pierwszy semestr studiów (2100 zł)
21.02.2023 – drugi semestr studiów (2100 zł)