REKRUTACJA

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Rekrutacja trwa od 25 czerwca 2020 do 14 października 2020
Nabór uzupełniający do 19 października 2020
Semestr zimowy będzie realizowany w formie spotkań online

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie powinni złożyć:
– podanie,
– kartę informacyjną,
– kserokopię, skan lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki),
– potwierdzenie wpłaty wpisowego,
– formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty (skany z własnoręcznym podpisem) należy przesłać mailem:
studiapolskozydowskie@ibl.waw.pl

lub pocztą na adres:

Instytut Badań Literackich PAN
Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

PRZECZYTAJ REGULAMIN STUDIÓW

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie wynosi 1800 zł za semestr.
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.
Wpisowe i czesne za rok akademicki 2020/2021 należy przesyłać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (SPŻ).

Terminy płatności:
14.10.2020 – wpisowe (300 zł) oraz za pierwszy semestr studiów (1800 zł)
21.02.2021 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

POBIERZ WZÓR PODANIA POBIERZ KARTĘ INFORMACYJNĄ POBIERZ FORMULARZ ZGODY