REKRUTACJA

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE, ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2017 do 13 października 2017
WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie powinni złożyć:
– podanie,
– kartę informacyjną,
– kserokopię, skan lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki),
– potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Podanie oraz kartę informacyjną należy przesłać emailem na adres info@studiazydowskie.edu.pl

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie wynosi 1800 zł za semestr.
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.
Wpisowe i czesne za rok akademicki 2016/2017 należy przesyłać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (SPŻ).

Terminy płatności:
13.10.2017 – wpisowe (300 zł) oraz za pierwszy semestr studiów (1800 zł)
16.02.2018 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

 

POBIERZ WZÓR PODANIA

 

POBIERZ KARTĘ INFORMACYJNĄ