Prowadzący

+ Prof. Agata Bielik – Robson

Filozofka, profesor katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham, a także Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autorka wielu książek, m.in. Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008), The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction (2011), Żyj i pozwól żyć (2012).

+ Prof. Sławomir Buryła

Pracuje w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się współczesną literaturą polską, a zwłaszcza prozą wojny i okupacji, Holocaustu oraz edytorstwem i kultura popularną. Jest autorem kilku książek dotyczących tematyki Holocaustu i II wojny światowej: m.in. Opisać Zagładę (FNP, Wrocław 2006), Tematy (nie)opisane (Universitas), Wokół Zagłady (Universitas 2016), Rozrachunki z wojną (IBL PAN, 2017). W 2012 ukazała się pod jego redakcją oraz Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka synteza Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968).

+ Dr. Kamila Dąbrowska

Etnolożka, specjalistka w dziedzinie antropologii pamięci i relacji polsko-żydowskich. Autorka artykułów i rozprawy doktorskiej o pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Zawodowo i prywatnie związana z polskimi Żydami, którzy Polskę opuścili po antysemickiej kampanii z 1968 roku. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktorka tomu „Antropologia wobec dyskryminacji”. Wieloletnia pracowniczka Muzeum POLIN, koordynująca projekty antydyskryminacyjne, zarządzająca zespołem muzealnych przewodników i koordynująca program wydarzeń rocznicowych Marca ’68.

+ Dr Elżbieta Janicka

Absolwentka Université Paris VII Denis Diderot (1994) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Autorka książek: „Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego” (Universitas, 2006) i „Festung Warschau” (Krytyka Polityczna, 2011). Współautorka projektów badawczych realizowanych w IBL PAN: „Przełom czy kontynuacja? Obraz stosunków polsko-żydowskich w wybranych tekstach kultury zakwalifikowanych jako ‘wydarzenie kulturalne’ po 2000 roku” oraz „Ku demitologizacji dotychczasowych kategorii opisu Zagłady w Polsce”. Edytorka apokryfu Wacława Antczaka „Antoś Rozpylacz. Polski Odyseusz. Najsławniejszy wojownik w walce z Niemcami hitlerowskimi. Epopeja partyzantów z czasów powstania w Warszawie” (PWSFTViT 2008). Publikowała m.in. w „East European Jewish Affairs”, „Holocaust Studies”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Współczesnej”, „Pamiętniku Literackim”, „Revue d’Histoire de la Shoah”, „Tekstach drugich”, „Zagładzie Żydów”.

+ Dr Magdalena Kozłowska

dr, adiunktka Instytutu Historycznego UW, absolwentka historii ze specjalnością judaistyka i kulturoznawstwa ze specjalnością studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia tłumaczeniowe. Pasjonuje ją m.in. historia społeczna Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym oraz historia społeczna Izraela. Zajmuje się  tłumaczeniami z języka jidysz.

+ Dr Karolina Krasuska

Adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, współpracuje z Zespołem „Literatura i Gender” IBL PAN i Krytyką Polityczną. Jej zainteresowania obejmują: teorię gender/queer, metodologię kulturoznawstwa, żydowskość w literaturze północnoamerykańskiej, komparatystykę literacką.

+ Dr Barbara Krawcowicz

 Religioznawczyni i filozofka. Absolwentka Indiana University Bloomington i Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia w ramach programu Gender Studies IBL PAN. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesny judaizm, Holokaust i jego konsekwencje, religię i gender, teorie gender oraz teorie i metody w religioznawstwie.

+ Dr Bartłomiej Krupa

Historyk i  literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady oraz redaktor rocznika „Narracje o Zagłądzie” (UŚ). Jego zainteresowania naukowe obejmują prozę polską wobec Zagłady, antropologię literatury, historię historiografii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem  historiografii Holokaustu. Autor książek Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana narracji historycznej (Kraków, 2006) oraz Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), (Kraków 2013). W 2016 roku visiting professor na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

+ Prof. Jacek Leociak

Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Opublikował: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (1997, 2016); Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, (wspólnie z Barbarą Engelking; IFiS PAN 2001, Yale University Press 2009, wyd. rozszerzone i poprawione Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2013), Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji (2009); Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, (2010); Spojrzenia na Warszawskie getto (2011); Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (w druku). Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (w druku).

+ Dr hab. Alina Molisak

 Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłaszała gościnnie wykłady na uniwersytetach w Berlinie, Hamburgu, Bonn, Mainz i Tybindze. Jest członkiem Gesellschaft für europäisch-jüdische Literaturstudien. Autorka książki Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim (Warszawa 2004). Współredagowała antologie Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie (Kraków 2005) oraz Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia (Warszawa 2006).

+ Prof. dr hab. Stanisław Obirek

Teolog, historyk, antropolog kultury zajmujący się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Studiów Amerykańskich.

+ Dr Joanna Ostrowska

ur. 1983 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny UJ), absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, Katedry Judaistyki UJ i Gender Studies UW, studiowała również produkcję filmową i telewizyjną na PWSFTv i T w Łodzi, stypendystka Sokrates-Erasmus na Humboldt Universität zu Berlin, członkini Krytyki Politycznej i Restartu, współautorka książek: „Auschwitz i Holocaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji”, „Kino Polskie 1989-2009. Historia krytyczna”, „Kobiety wobec Holocaustu. Historia znacznie później opowiedziana”. Wykładała w Katedrze Judaistyki UJ, na Gender Studies UJ, UW i IBL PAN, w Pracowni Pytań Granicznych UAM i na Żydowskim Uniwersytecie Otwartym. Zajmuje się m.in. tematyką związaną ze zjawiskiem przemocy seksualnej w czasie II wojny światowej i zapomnianymi ofiarami nazizmu. Obecnie studiuje również hebraistykę na Wydziale Orientalistycznym UW.

+ Dr Renata Piątkowska

Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje się sztuką i kulturą żydowską. Autorka licznych artykułów i publikacji, w tym książki Między Ziemiańską a Montparnassem. Roman Kramszyk (Warszawa 2004). Pracowała w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie była kuratorką wielu wystaw, m.in.: „Maurycy Trębacz 1861-1941” (1993); „Artur Markowicz 1872-1934. Wystawa monograficzna” (1995); „Roman Kramsztyk (1885-1942)” (1997); „Przyjaciele. Simon Mondzain, Jan Hrynkowski, Władysław Zawadowski” (1999); „Nasi starsi bracia. Malarstwo, grafika i rysunki z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego” (2001). Od 1999 roku pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich, obecnie jako Kurator Zbiorów.

+ Dr Anna Rosner

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz The Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations na University of Southampton. Doktoryzowała się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku. Obecnie adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym. Opublikowała: „Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku” (2015) oraz „Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP” (2018).

+ Dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

 Historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w. Obecnie zajmuje się również problematyką gender i queer, jest kierowniczką Zespołu Badań Genderowych Archiwum Kobiet IBL PAN oraz studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN i Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich IBL PAN.

+ Dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Adiunkt w Pracowni Komunikacji Literackiej w Okresie PRL w Instytucie Badań Literackich PAN, absolwentka historii na UW i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Członkini Komisji Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Główny kierunek zainteresowań badawczych: historia społeczna Polski okresu 1944/45-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, historia codzienności, analiza dyskursów popularnych, zwłaszcza prasowych i poradnikowych oraz literatury dokumentu osobistego. Zajmowała się także pisarstwem osobistym okresu Zagłady oraz powojennymi dyskursami na temat Zagłady.

+ Dr Martyna Steckiewicz

Dr nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa, pracowniczka Centrum Kultury Jidysz w Warszawie. Publikowała między innymi w pismach: „Kultura Popularna”, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, tomach : „Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne” (red. E. Wilk i inni), „Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków.” (red. A. Gemra). Interesuje się badaniami nad kulturą współczesną, szczególnie popularną oraz jej związkach z aspektami tożsamościowymi i migracyjnymi.

+ Dr Małgorzata Stolarska-Fronia

 Historyczka sztuki, nauczycielka akademicka, kuratorka i tłumaczka. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Marburgu, w Europejskim Instytucie Studiów Żydowskich w Sztokholmie. W latach 2005-2006 była research fellow na Uniwersytecie Sussex w Wielkiej Brytanii. Pracę magisterską i doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim. Współautorka galerii Paradisus Iudaeorum na wystawie stałej w Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie pracowała w latach 2007-2013 i w 2013 roku prowadziła dział naukowy. W latach 2013-2016 była adiunktem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Autorka książki „Udział Żydów wrocławskich w kulturalnym i artystycznym życiu miasta od emancypacji do 1993 r.” (Warszawa, Neriton 2008) i wielu artykułów poświęconych zagadnieniu sztuki w kulturze żydowskiej, publikowanych po polsku, angielsku i niemiecku. W roku 2008 i 2014 organizowała pierwszą i drugą edycję międzynarodowego Kongresu Sztuki Żydowskiej w Polsce. Laureatka konkursu „Fuga” Narodowego Centrum Nauki. Członkini Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Fundacji Spichlerz Kultury.

+ Kazimiera Szczuka

 Historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zielonii 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i tajnej kobiecej loży kulinarnej. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki”, „Pegaz”, „Wydanie Drugie Poprawione” i „Najsłabsze ogniwo”. Publikowała między innymi w „Tekstach Drugich”,  „Gazecie Wyborczej”, „Polityce” i kwartalniku „Krytyka Polityczna”. Jest autorką dwóch książek.

+ Dr Hanna Węgrzynek

Historyczka, zajmuje się dziejami Żydów w Polsce a zwłaszcza ich funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej oraz relacjami chrześcijańsko–żydowskimi, a także kwestią prezentacji problematyki żydowskiej w polskich podręcznikach szkolnych. Obecnie pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

+ Prof. dr hab. Konrad Zieliński

 Absolwent historii UMCS (1995), studiował archeologię, stopień dr hab. uzyskał na Wydziale Politologii UMCS (2006), tamże tytuł profesora (2014). Zajmuje się dziejami i kulturą Żydów w Polsce i w Rosji, wybranymi aspektami historii WKP[b] i polityki narodowościowej w ZSRR, procesami migracyjnymi, stosunkami etnicznymi i wyznaniowymi. Opublikował m.in. „W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej” Lublin 1998, „Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918”, Lublin 1999, „Jeszywas Chachmej Lublin (Uczelnia Mędrców Lublina)” Lublin 2003 (współautor: N. Zielińska), „Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej” Lublin 2005

+ Dr Tomasz Żukowski

 Historyk literatury. Pracuje w IBL PAN (Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej; Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN). Zajmuje się problemami dyskursu publicznego w Polsce; interesuje się funkcjami obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz narracjami o PRL-u i komunizmie po roku ’89. W latach 2002-2004 koordynował program badania podręczników gimnazjalnych pod kątem obrazu mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych realizowany w Stowarzyszeniu „Otwarta Rzeczpospolita”. Ostatnio opublikował książkę „Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza” i współredagował tom „Rok 1966. PRL na zakręcie”.

+ Dr hab. Jolanta Żyndul

 historyczka, specjalizująca się w historii Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku; pracowała na Instytucie Historycznym UW (1991-2013) i Muzeum Polin (2014-2016), obecnie w ŻIH; wykładała na Notre Dame University (2004/2005), Potsdam Universität (2014) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016/2017); laureatka Nagrody im. Hirszowiczów; autorka m.in. Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku (2000); Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2011).