KURS JIDISZ

W roku akademickim 2024/2025 pragniemy uruchomić lektorat języka jidysz dla początkujących, w trybie online. Oferujemy roczne zajęcia w łącznym wymiarze 60 godzin. Kurs stanowi uzupełnienie Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich w IBL PAN i jest przeznaczony dla naszych obecnych i dawnych słuchaczy.
Zajęcia poprowadzi Aleksandra Gluba-Pieprz